top of page
sign (3).png
名古屋大学福澤研センシング工学

Staff

Professor   Kenji Fukuzawa
Associate Professor   Shintaro Itoh
Assistant Professor   Naoki Azuma
Secretary   Yoko Matsumoto

Collaborator

Professor   Masahiro Ohka
Associate Professor Hedong Zhang
Emeritus Professo   Yasunaga Mitsuya

D1

Song Yuxi

M2

Kuzuya, Kohei
Hasegawa, Sho
Hiroka, Chizuru
Nagata, Haruka
Nishizawa, Ko
Yamanaka, Kaito
Lin, Fengchang

M1

Okubo, Naoya
Aratani, Kohei
Oshitani, Yuta
Aoto, Takumi
Katsuno, Shotaro
Miki, Katsuki
Saito, Yuki
Gedong, Meng
Yan, Ziang

B4

Ogasawara, Shota
Kato, tsuyoshi
Shiota, Chikara
Hosoi, Yusuke
Takashima, junpei
Mochizuki, Kyosuke
Kadota, Tomoki
Saito, Junya

bottom of page